2016

En barnfestival i vuxen ålder

År 2016 fyllde Seikkisrock 18 år. Under årens lopp har mycket ändrat, många unga besökare har hunnit bli vuxna, men den nu myndiga festivalen kommer aldrig att överge barndomens lekfullhet och glädje.

Lekfullhet genomsyrade årets festival, som denna gång bjöd på ett mångfacetterat program, lek och aktiviteter i Åbos Äventyrspark. Stämningen hölls på topp med hjälp av bl.a. Helsinki Cotonou Ensamble, Pommi & Gommi, Merkkarit och SukkaShokkiSakki. Som festivalens hedersgäst välkomnades Supermannen Pekka Hyysalo!
 

Katten & Haren samt deras trogna fans.